bluetooth không hoạt động trên iPhone 7/ 7 Plus Archive